HaberlerHavacılıkTHY

THY’de İşten Çıkarılanlar Geri Dönebilir!

Yeni hazırlanan kanun tasarısına göre 15 Mart’tan sonra işten çıeni hazırlanan kanun tasarısı ile THY’de işten çıkarılanlara geri dönüş yolunu açabilir…

Torba kanun tasarısında yer alan maddeye göre şirketler 3 ay süre ile işten çıkarma yapamayacak. 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılanlara da nakit desteği verileceği belirtildi.arılanlar da devletten ödeme alabilecek.

İşten çıkarmaya 3 ay yasak getirecek kanunda Cumhurbaşkanı isterse bu süreyi 6 aya kadar da uzatabilecek…


MADDELER

GEÇİCİ MADDE 24 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir…

Birinci fıkra çerçevesinde ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanır.


Bu madde kapsamında verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini altı ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir…


MADDE 5 –  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


Geçici İstihdam Güvencesi

GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Birinci fıkra çerçevesinde fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir.


Bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir…


Yeni hazırlanan kanun tasarısına göre 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanlar da devletten ödeme alabilecek…

Senin İçin Önerilenler

EKSTRAHaberler

Bu Haber Yorumlara Kapalı!